Szanowni Państwo,

w związku z tym, że począwszy od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119), chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu przez nas udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez spółkę Bio Market Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-819), ul. Taczaka 13, KRS: 0000696196, REGON: 368322112 oraz NIP: 7831764778, w tym niezbędne informacje jakie jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwu zgodnie z RODO (spełnienie obowiązku informacyjnego) mogą Państwo znaleźć w – dostosowanym do RODO z dniem 25 maja 2018 r. – Regulaminie Promocji „PLASTIKOWA KARTA RABATOWA”.

Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na naszej stronie
www.familybio.pl/regulaminpromocji

W nowej wersji Regulaminu znajdą Państwo m.in. informacje:

kto jest Państwa administratorem danych osobowych wraz z naszymi danymi kontaktowymi;
o celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania;
o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
o prawie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z tym dokumentem.

 

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami.

 

Pozdrawiamy,

Zespół Bio Market Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu